Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical assistance in realisation of the 2018 report on renewable energy.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/06/2017
15/06/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evidence A1
The ToR states: "Criterion A1: the average annual turnover of the tenderer for the last three years for which the accounts have been closed has exceeded 1,000,000 EUR Evidence A1: - Copy of the profit & loss account for the last two years for which accounts have been closed." Can you please clarify if we need to submit the profit & loss accounts for the last 2 or 3 years? And, if the tenderer on its own without identified subcontractors is complying with Criteria A1 is it sufficient to submit the evidence for the tenderer only or should the identified subcontractors also submit the evidence?
15/06/2017
There is indeed an inconsistency in the requirements for this selection criterion. To clarify, the tenderers need to submit the profit & loss accounts for the last 2 years. The criterion A1 is evaluated at the level of the consortium. So its fulfilment (if established by the evaluation committee) by only 1 of the member of a consortium would be sufficient.