Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mail and distribution management services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
13/07/2017
24/07/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tupe Information re extisting staff
How is the current set up? Does the existing staff need to be transferred to the new supplier? If so, when and where can we have an overview of the current salaries and benefits?
24/07/2017
The current set-up is as described in the Call for Tender documents. The EIB has no objection for existing staff to be transferred to a new supplier in the event that a new service provider is selected. The EIB insists upon continuity of services and a full team compliment at the start of the contract. The EIB does not have access to salaries and benefits of existing staff working for the current service provider.