Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Smart statistics.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/08/2017
17/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Big data set owners
Can two or more bidders include a letter of undertaking from the same big data source owner, stating that it will make its data available to them? Can the owner of the source be partner in one of the bidding consortia while providing this letter to other consortia?
17/08/2017
Yes, two or more bidders can include a letter of undertaking from the same big data source owner, stating that it will make its data available to them. Yes, the owner of the source can be partner in one of the bidding consortia while providing this letter to other consortia. As a general rules, an economic operator is free to participate as it wish as a single entity or decide to collaborate with other service providers to present an offer: either by submitting a joint tender (via a group of economic operators) or through subcontracting. These two approaches may be combined. And a same economic operator can participate in different tenders with different role.