Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Administrative documentation
In the volume 1 “Instructions to Tenderers” p.4 “1.4 Joint Tenders”, the liability between members should be specified in the “Deed of Undertaking (Annex 2 to the General Administrative and Submission Clauses)”, which we could not find. Please, confirm that you need the “Deed of Undertaking Annex A.1. Form 06” instead of an Annex 2?
23/08/2017
Correct. The form "Deed of Undertaking" is to be found on Annex A.1 Form 06 of the Volume 1 "Instructions to Tenderers"