Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2017
23/08/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical offer - Watch dog services
The watch dog mission will be carried out by 4 agents from 6.30 to 22.00 on 9 sites. We understand that the agents and the watch dogs will be asked to move from a site to another, conducting regular patrols between the sites. Should the contractor provide additional equipment adapted to the transportation of animals? Furthermore, are these agents deployed two-by-two or one-by-one?
23/08/2017
The client requires as an option security officers with guard dogs at WKI and/or EKI buildings. Any equipment including appropriate means of transportation shall be provided by the service provider at their expenses. According to the current state of play it is foreseen as an option to apply two security officers with guard dogs per shift on working days from 8 h to 22 h.