Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer - equipment
In the “Description of the required Security and Safety operations Services (LOT1) 6. Financial Costs”: 1. What is the technology used for the radio network : UHF, Tetra, or another ? 2. Do the alarm devices for individual workers (DATI) belong to the previous contract owner or to BEI ? 3. How many vehicles does the current contractor provide on sites? 4. Does the EIB provide vehicles as well?
23/08/2017
1. Analog 2. EIB Group 3. Two 4. No