Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical offer - communication devices
The devices, software’s, and communication devices, internet and phone access are to be put in place by the new contract owner. Does the EIB provide the physical network infrastructure? By physical network infrastructure we imply hub, switch, routers, servers, cabling, ethernet, wireless, etc.
23/08/2017
Yes