Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical offer
In the “Instructions to Tenderers”, 3.1.1 “Organization and Quality Assurance” it is written that the proposed organization processes should be described in up to 10 pages. We understand that it is 10 one-sided pages (recto = one page, verso = another page). Please confirm that the maximum is 10 one-sided pages ?
23/08/2017
Yes confirmed