Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2017
17/08/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question about SECURITY & SAFETY SERVICES IN LUXEMBOURG For the EIB Group LZ-1390
You ask that the price be fixed for the duration of the contract. Does this duration include the 2 options of 1 year. Can we increase the price after the first period of 3 years or must we give a fixed price for the 5 years possible?
17/08/2017
The price must be fixed for the entire duration of the contract (3 years +1+1)