Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/07/2017
17/08/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question about SECURITY & SAFETY SERVICES IN LUXEMBOURG For the EIB Group LZ-1390
What is the method of awarding points for CVs? For Service Coordinator you can award 12 points. Is that 12 points are acquired if the cv corresponds to 100% to your specifications? If several companies have CVs corresponding to 100% of the profile requirements in question, have they all 12 points?
17/08/2017
Please refer to § 2.2 "Award criteria" in the document "CFT-1390_INSTRUCTIONS TO TENDERERS"