Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/08/2017
17/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification questions CFT-1390 General Specifications SEC LUX. Section D7
We are a group organisation, can we be treated as a single entity or do we need to identify business units as sub-contractors?
17/08/2017
We kindly ask you to revert to § 1.4, § 1.5 and § 1.6 of the document "CFT-1390_Instruction to tenderers"