Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question about Security & Safety Services in Luxembourg
Within the framework of the armed protection team, the team may be led to accompany outside the national territory, whether armed or not ? If yes, please specify the territories to be covered.
23/08/2017
In case the client makes use of this option the armed security officers will be applied on EIB premises in Luxembourg only. The Security Officers for personal protection shall be armed when providing their service in Luxembourg or in a foreign country. These foreign countries can not be specified in advance as the EIB Group is acting in its core business on a global level