Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2017
23/08/2017
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Question about Security & Safety Services in Luxembourg
Is there a space dedicated to the storage of weapons inside the premises ?
23/08/2017
In case the client makes use of this option the client will provide space for the service provider to provide, deliver and install appropriate storage devices at their expenses