Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Form to use for financial proposal
On pg 20 Instructions to Tenderers Part C Financial Offer you refer to Annex A.1 Form 11 instead of 14.1. Can you please modify?
23/08/2017
The financial forms are in Annex A.1 Form 14... (and not 11) For lot 1 = Form 14.1, for Lot 2 = Form 14.2, for Lot 3 = Form 14.3