Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Security and safety services Luxembourg.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2017
23/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Duration of the business travels inside Luxemburg for security drivers
As travel costs outside Luxemburg are at charge of the EIB (pg 8 Technical Specifications 3.2.7. Security Driver Services), the costs of business travels for security drivers (inside Luxemburg) are defined on pg 21 Technical Specification 6. Financial Costs. How many hours counts an average business travel please?
23/08/2017
Business travels of EIB Group staff within Luxembourg without overnight stay do not last longer than 10 hours on average