Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on animal disease prepare...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/08/2017
21/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Participation in the tendering procedure, correction of footnote 5 in the tender specifications
Which are the countries under the stabilisation and association agreements listed in footnote 5 on page 5 of the tender specifications having access to the present call for tender?
21/08/2017
Footnote 5 should read: "Currently Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo." Please note that tenderers from Moldova do not have access to the market as for this country certain conditions with regards to access to EU public procurement have not been met yet.