Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on microbiological criter...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/08/2017
30/08/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification regarding Article I.10.2 of the draft contract
How should section I.10.2. of the draft contract read?
30/08/2017
Article I.10.2. should read: "All pre-existing rights incorporated in the results, if any, are licensed to the Union as set out in Article II.13.2." The second paragraph of Article I.10.2 is not applicable and therefore shall be deleted in the final contract.