Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of travel agency services, meeting attendance registration and booking...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/08/2017
06/09/2017
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Priority passes management for frequent travelers and frequent flyer bonuses (p.13 Tender specifications).
We wish to have more information on the management of priority passes for frequent travellers and frequent flyer bonus (p.13 Tender specifications). Do we have to insert the cards numbers of the frequent flyer program in the booking or it is required to liaise with flight companies and book the reward flight and claims for accreditation mileage?
06/09/2017
The travel agency only has to insert in the booking the card number of the frequent flyer program when provided by the expert.