Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of travel agency services, meeting attendance registration and booking...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2017
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/09/2017
21/09/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Payment Conditions
In the part 1 page 20 of Tender Specifications, the payment condition is 30 days after the acceptance of the invoice; is it possible to propose another form of payment using Credit Card? Thank you
21/09/2017
No it is not possible to propose alternative forms of payments. The only way of payment for EFSA is via bank transfer.