Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High-level seminars for senior management of the national statistical institutes...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/07/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/07/2013
17/07/2013
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Title: High-level seminars for senior management of the national statistical institutes..
In point 2.2 of the terms of reference it states that travel arrangements will need to be provided for a maximum of 45 persons. In point 2.3 of the terms of reference it states that travel, accommodation and per diems for 22 participants from EECCA countries and 5 experts (total 27 persons) will need to be provided. Please clarify if travel, accommodations and per diems will need to be covered for 27 or 45 persons.
17/07/2013
The contractor is required to provide travel accommodation and per diems for a maximum of 27 people in total, i.e. 22 participants from EECCA countries and 5 experts from an EU, EFTA or candidate country, or an international organisation.