Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Measures towards sustaining the BEST preparatory action to promote the conservat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/07/2013
16/07/2013
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Developing BEST Strategies
The BEST call for tender is mentioning the development of "BEST strategies at the appropriate level - local, national, regional, international"- while it is requested to complete 7 ecosystem profiles. How many BEST strategies are expected ?
16/07/2013
The list of deliverables on p24/25 of the tender specifications includes - inter alia - an item: "BEST strategies at the appropriate level- local, national, regional, international - for all the EU Outermost Regions and Overseas Countries and Territories". The number of BEST strategies depends on the composition which will be chosen. Examples for possible compositions: 7 regional BEST strategies OR X regional and X national and X local BEST strategies OR etc ...