Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/11/2017
22/11/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
sub contracts
Does the project allow subcontracts and payments to be set up for each data provider?
22/11/2017
Subcontracting is allowed as defined in the Administrative Annex of the Call. Payments are according to point 1.5 of the draft contract. No change of the payment conditions is possible