Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/11/2017
22/11/2017
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Soil data availability
It is unclear, whether the JRC confirms that required data from all the concerned countries are available and if there is a willigness to provide them; or, if the JRC has these data already available or could provide appropriate contacts ?
22/11/2017
The JRC has not confirmed that the required data from all concerned countries exist or that there is willingness from national organizations to provide them. However, based on interactions with key organizations in the concerned countries (as documented on the page https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/esoter-danube), it is highly probable that these data exist and that competent organizations are available to share them. See also above answer to question 6.