Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/11/2017
22/11/2017
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Conditions for approval of the individual deliverables
What are the exact and detailed conditions for acceptance and approval of the individual deliverables ?
22/11/2017
The conditions for acceptance and approval for each deliverable are clear: if the deliverable is full-filling the requirements of the technical specifications, it will be approved.