Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Organisation and implementation of training activities on the control of food co...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/11/2017
24/11/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Participants to the trainings
Is our understanding correct, that the NCPs should NOT be contacted already during the tender application phase?
24/11/2017
As stated in the tender specifications, participants must be identified and proposed by Member States’ competent authorities through previously identified National Contact Points (NCPs) for these countries. During the tender publication phase the NCPs should not be contacted to identify participants for the training course.