Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
General helpdesk services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/11/2017
29/11/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
annex 2 - section 8 transfer of know-how
annex 2 - section 8 transfer of know-how "...during a period of no longer than one (1) month before the entry into force of the Contract." a) Would you please provide the current "transfer of know-how" procedure, as requested from current contractor? b) Would you please elaborate on the service handover?
29/11/2017
Q5 OLD EXPIRED Tender specs 01/2102/12 a) and b) For the current "transfer of know-how" procedure please refer to Tender Specifications of the current contract DIT/01/2102/12. We have uploaded the tender specifications applicable to the current contract to the 'document library' on e-tendering (Q5 OLD EXPIRE Tender specs 01/2102/12).