Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Collection of soil data in SOTER format from 14 Danube strategy countries, at sc...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/11/2017
30/11/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer
Should the prepared / filled contract be included in the package of tender documents "Financial offer"? (This question was asked 28-11-2017. But the answer is not received yet.)
30/11/2017
Please see the answer to question 14.