Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/12/2017
04/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Legal and regulatory capacity
Can you tell us which documents are expected in the legal and regulatory capacity part of the e-submission platform?
04/12/2017
For this specific open call, the legal and regulatory capacity part of the e-submission platform is not relevant and does not need to contain any documents