Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/12/2017
01/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Administrative data form
Can you please tell us where the administrative data form, the legal entity form and the financial identifiy form have to be uploaded in the e-submission platform?
01/12/2017
The administrative data, legal entity and financial forms can be uploaded in the section "Qualification", under "additional docs". However EFSA will accept these documents even if they are uploaded in a different position of e-submission.