Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/12/2017
13/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer
We cannot find the service 14 'badges, nameplates and conference packs' in the financial offer tables. We cannot find it either in any of the groups 1 or 2 (fixed price / time and means) in pages 13 and 14. Could you please tell us if this service needs to be foreseen in the budget ? Would you send another excel file ? Thank you in advance Best regards
13/12/2017
Following corrigendum 1, the item 'badges, nameplates and conference packs' is included in the list of group 2 (time and means) of the tender specifications.