Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/12/2017
08/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Selection criteria
We have a question regarding the technical and professional capacity, evidence for requirement a and b (page 28). Can one or more references can be proposed for both requirements ? Or should references for a and b be different? Best regards
08/12/2017
The same reference can be proposed to satisfy more than one requirement