Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/12/2017
08/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification about a joint offer and criteria
In the part 2.4 B of the Call, it is specified: "The tenderer must have the following minimum professional capacity to perform the contract: a. have an extensive and proven experience (at least 5 years) in delivering a full package of professional conference organisation (PCO) services at an Italian, European and international level". Can this capacity be guaranteed by the group or it must be guaranteed by the leading partner?
08/12/2017
The minimum professional capacity to perform the contract can be guaranteed by the whole group presenting a joint offer, if the capacity of the leading company/ organisation alone does not satisfy the minimum requirements indicated in the tender specifications