Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
11/12/2017
12/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Exclusion and Selection Criteria - Annexes 4 and 5
Could you please confirm that the declarations on exclusion criteria (Annexe 4) and on selection criteria (Annexe 5) has to be submitted on the company headed paper?
12/12/2017
The declarations on exclusion and selection criteria must be submitted using the EFSA templates provided with the other tender documents.