Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/12/2017
18/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 8 - Case study
In annex 8, case study, page 3, expected impact section: could you please explain what you mean by 'early career old researchers'? In page 2 of case study, target audience section, you speak about 'early career researchers'. Please advise.
18/12/2017
In annex 8, case study, expected impact section, "early career old researchers" must be replaced by "early career researchers".