Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/12/2017
18/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 8 - Test case - Technical proposal
For the test case, you detail a list of requested services as well as a list of questions to be addressed by the contractor in the technical proposal. Should we only address the questions including the services when relevant? Should we also address the services which are not included in the questions ?
18/12/2017
You should only elaborate on what is requested.