Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/12/2017
22/12/2017
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer
In page 14 of tender specifications, you indicate that the catering services during meetings and events is part of fixed price group. However, this service does not appear in the excel table in annex 1. Please advise.
22/12/2017
The item 1.3 of the financial offer includes "venue booking and management, organisation of technical equipment and assistance and organisation of catering services"