Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/12/2017
04/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
TECHNICAL AND PROFESSIONAL CAPACITY
With reference to B) TECHNICAL AND PROFESSIONAL CAPACITY / requirement b / Team of Experts and Requested Profiles: - Can one team member be proposed for relevant profiles i.e. Graphic Designer / Web Designer?
04/01/2018
It is possible – although not recommendable given the potential volume of work to be performed - that one team member is proposed to cover the profile of graphic designer and web designer, but in contract implementation it is important to ensure additional staff/subcontractors are available to guarantee business continuity and that assigned tasks are carried out meeting the timeframe and quality requirements indicated in the briefings of an assignment.