Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/01/2018
05/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Test case - communication plan
Is the poster session and its promotion to get participants handeld by the EFSA or is that part of the tenderer's work?
05/01/2018
Promotion of events is coordinated by EFSA in close cooperation with contractors, who may be required to support the design and implementation of multichannel campaigns to reach out to specific target audiences such as, for instance, early career researchers. Therefore, it is a joint effort.