Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/01/2018
09/01/2018
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
DECLARATIONS
LE DECLARATIONS DEVONO ESSERE COMPILATE INDICANDO SOLO IL NOME DELLA PERSONA GIURIDICA O ANCHE I 3 CDA NELLA CASELLA A SINISTRA? I CERTIFICATI DI CIASCUN MEMBRO DEL CDA DEBBANO ESSERE FORNITI SU RICHIESTA E NON ALLEGATE ORA?
09/01/2018
In case the tenderer applies as legal person, it is sufficient to indicate the name of the legal person. EFSA reserves the rights to require further docs in relation to the ground for exclusion during the evaluation phase.