Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/01/2018
18/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Test case - maximum available budget of 450k
Could you clarify if the maximum available budget of 450k includes the renting of the venue and any other reimbursable costs ?
18/01/2018
Yes, it is all inclusive.