Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/01/2018
19/01/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
SLA System (7bis). Follow up question 7
• There is a distortion in the opinions scale proposed to the surveyed participants. EFSA has adopted a five-answer scale. Surprisingly only two of the five answers are considered as positive, while three are considered negative. Even though an ‘average’ answer could be considered as a ‘neutral’ answer from a semantic point of view, it is mathematically considered as a negative answer. In effect, people who choose the ‘average’ answer will be considered to be giving negative feedback. This has a tremendous impact on the overall score. As statisticians and polling experts know, neutral answers automatically appeal, simply because a neutral answer offers a comfortable refuge for those who are undecided. The undecided make up a significant proportion of all polled populations (between 15 and 25% according to the record). As a consequence, the mere presence of a neutral answer, that is considered as a negative score, will virtually prevent any contractor from achieving a score that exceeds 80% of positive feedback. In other words, contractors will be penalised whatever they do in the great majority of the projects they carry out. Could you explain what do you plan to do to correct this bias?
19/01/2018
Please refer to the answer number 72