Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical e-learning services for ESMA
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/01/2018
18/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical requirements for ESMA computers
“The technical requirements for e-learning of ESMA are” Does the technical requirements listed at point 2.3.4 include all the technical specifications? What are the requirements from ESMA’s computers, so the contractors can achieve the goals, for example screen resolution?
18/01/2018
There is no special requirements for users' computers as they may come from any European National Competent Authority. As a general rule, users will have standard office computers.