Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical e-learning services for ESMA
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/01/2018
18/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Availability in mobile devices
By “availability in mobile devices” do you mean that the platform must be responsive in mobile or just the content?
18/01/2018
ESMA would prefer systems, which can be accessed by users from mobile devices. However, tenderers are welcome to apply with systems, which have not this functionality (this is a qualitative criterion only).