Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical e-learning services for ESMA
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/01/2018
18/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Contract value
The reference value (€600.000) for the “complete lifetime of the contract” is for 1 year or for 4 years (1 year + 3 possible extensions)?
18/01/2018
The reference value of 600.000 EUR is for the total lifetime of the contract (maximum four years).