Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/01/2018
19/01/2018
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 5 DECLARATION OF HONOUR ON SELECTION CRITERIA - I EVIDENCE FOR SELECTION
Quali sono i documenti da fornire su richiesta, specificati nel tender? (The signatory declares that the above-mentioned person is able to provide the necessary supporting documents listed in the relevant sections of the tender specifications and which are not available electronically upon request and without delay).
19/01/2018
The declaration refers to the tender capacity to provide the necessary supporting documents listed in the tender specifications