Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/01/2018
22/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
request for clarification Chapter 9
The technical annex 4 refer in the first page: […]In chapter 9 the mandatory Key performance indicators cannot be amended whilst the recommended ones may be altered to some degree.[…] Can you please clarify if the referred chapter 9 should be read as “chapter 8”? ………..
22/01/2018
Indeed the reference should be to chapter 8 instead of chapter 9.