Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/01/2018
19/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial Offer
Regarding the financial offer, line 1.9 of FO, the cost has to be given per language per day. The price can vary depending on the language (Chinese or English have different costs i.e.) and on the country where the event will be. How to consider this item?
19/01/2018
The cost variance is to be considered in the definition of the fee that will be proposed by the tenderer in the financial offer.