Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/01/2018
19/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Subsistence costs
As per paragraph 1.2 - (21) Extra-muros assignments of Contractor’s staff, we understand that "Extra-muros rates shall include subsistence costs incurred by staff (e.g. meals, accommodation, local transport etc.) and exclude return trip travel costs, as these will paid as lump sums based on" the table present at page 12. Instead in the draft contract at paragraph II.22 we understand that "The contracting authority reimburses subsistence expenses.." as per paragraph II.22.4 (b), (c), (d) and (e). So, in order to fill in the FO Group 2 TM fees, please clarify how to consider all the subsistence costs for intra-muros and extra-muros activities?
19/01/2018
As indicated in the corrigendum n°2 and clarification n°70, in case of contradiction the tender specifications prevails on the provisions stated in the general condition of the contract. Considering the above, please kindly refer to the tender specifications