Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/01/2018
26/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
The best price-quality ration
With reference to the best price-quality ratio and specifically to the formula that will be used to indicate the total score of the evaluated offer, could you kindly explain the exact meaning of this calculation: "40*Financial offer (M€)"? Specifically: - what does (M€) exactly refer to? - in case of a financial offer amounting to 1.000.000 Euro, how will the score of the financial offer be calculated?
26/01/2018
M€ is the overall total indicated in the sheet called “overall” in the annex 1_financial offer expressed in millions. With reference to your second question, please refer to corrigendum 3, published in e-tendering.