Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Media monitoring and analysis services for the European Parliament Information O...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/01/2018
25/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Submission of tender
We are going to submit the tender by a courier company. Does the package need to arrive at the EPIO in Cyprus by 31/01/2018 at 17:00 AM or we can hand over the package to the courier company by that date and hour?
25/01/2018
The package can be handed over to the courier company by 31/01/2018. The closing time of 17:00hrs only has effect when the package is hand delivered at the European Parliament Liaison Office in Cyprus.